Міністерство культури та інформаційної політики Міністерство молоді та спорту України Житомирська ОДА Урядовий портал
Функції департаменту

Основними завданнями департаменту є:

 • організація виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснення контролю за їх реалізацією;
 • забезпечення у межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • надання адміністративних послуг;
 • здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
 • аналіз стану та тенденцій культурного, туристичного розвитку в межах області та вжиття заходів щодо усунення недоліків;
 • участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;
 • внесення пропозицій до проекту обласного бюджету;
 • забезпечення ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів;
 • участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
 • розроблення проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, у межах визначених законом – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
 • участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 • участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 • участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
 • самостійна підготовка або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові облдержадміністрації;
 • забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • підготовка (участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 • розгляд в установленому законодавством порядку звернень громадян;
 • опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів обласної ради;
 • забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є департамент;
 • постійне інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 • здійснення повноважень, делегованих обласною радою;
 • забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 • організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • забезпечення захисту персональних даних;
 • забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики на відповідній території;
 • забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;
 • забезпечення доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;
 • сприяння у загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванні цілісного культурно-інформаційного простору, захисті та просуванні високоякісного різноманітного національного культурного та туристичного продукту;
 • сприяння у відродженні та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності;
 • сприяння у збереженні культурної спадщини;
 • забезпечення захисту прав творчих працівників та їх спілок, соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини;
 • сприяння органам виконавчої влади у реалізації державної політики у сфері міжконфесійних та міжнаціональних відносин.
Наверх